ارتباط با ما

CTTI از بدو شروع به كار خود همواره در پي يافتن نقاط ضعف و رفع معايب احتمالي بوده است لذا خواهشمنديم نظرات، پيشنهادات و انتقادهاي خود را جهت بهبود فعاليت‌هاي شرکت از طرق مطروحه‌ي ذيل اعلام و ما را در انجام هر چه بهتر امور ياري فرماييد.