گلایه مندی کارکنان قراردادی مدت موقت از وزیر نفت

زمان پایان بلاتکلیفی 12 ساله کارکنان قراردادی مدت موقت را اعلام کنید

کارکنان قراردادی مدت موقت در دهه پایانی کارکرد خود هستند و حقوق حداقلی را  در 10 سال گذشته تحمل کردند و در این دولت اقدام مثبتی جهت مشابه سازی نظام جبران خدمات آنها صورت پذیرفت اما با تنگ نظری های بعضی از مسئولین باقی مانده از دولت قبل در منابع انسانی وزارت نفت، کام آنها به طور کامل شیرین نشد و انتظار است مدیران منابع انسانی نفت، زمانی را برای پایان بخشی به بلاتکلیفی 12 آنها اعلام نماید.
2 ماه پیش
کارکنان قراردادی مدت موقت در دهه پایانی کارکرد خود هستند و حقوق حداقلی را در 10 سال گذشته تحمل کردند و در این دولت اقدام مثبتی جهت مشابه سازی نظام جبران خدمات آنها صورت پذیرفت اما با تنگ نظری های بعضی از مسئولین باقی مانده از دولت قبل در منابع انسانی وزارت نفت، کام آنها به طور کامل شیرین نشد و انتظار است مدیران منابع انسانی نفت، زمانی را برای پایان بخشی به بلاتکلیفی 12 آنها اعلام نماید.

در حالی که بیش از دو ماه از اعلام رسانه ای معاون محترم منابع انسانی وزیر در خصوص مکاتبه دبیر شورای مدیران با منابع انسانی شرکت های اصلی جهت محاسبه بار مالی، جامعه آماری و موضوع همترازی مشمولین دریافت فوق العاده های مخصوص و تخصصی میگذرد، اما برخی شرکت ها به دلایل نامعلومی، همچنان پاسخ این مکاتبه را نمیدهند!

 

حال دو سوال کلی  در ذهن مخاطب ایجاد میشود:

سوال اول اینکه فوق العاده هایی که پس از چند ماه کار کارشناسی در سطح مدیران منابع انسانی با احتساب بار مالی، در دیماه 1400 توسط اعضای شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مصوب گردید، چگونه به موافقت مجدد مدیران عامل شرکت های اصلی که خود عضو شورای اداری استخدامی بوده اند مشروط شده است!

سوال دوم اینکه آیا کارکنان قراردادی که دارای حداقل 20 سال سابقه کار و در دهه پایانی کارکرد خود هستند، مشکل ناترازی دارند؟

 

در این راستا تعداد زیادی از کارکنان قرارداد مدت موقت با ارسال پیام های جداگانه ای به رسانه نفت آنلاین، از طولانی شدن فرآیند اجرای فوق العاده هایی که موافقت پرداخت آن‌ در سال 1400 اخذ شده است، گلایه مند شدند.

 همچنین تعدادی از این کارکنان با ارسال فیش حقوق خود به این رسانه خبری، خواستار انتقال اطلاعات صحیح به معاون محترم منابع انسانی وزیر شدند و اذعان نمودند، عدم اجرای کامل مصوبه دیماه 1400 همچنان ناشی از استمرار تفکر و نگاه دوره گذشته در تصمیم‌ سازی هاست و حل مشکلات کارکنان و ایجاد آرامش در میان آنان، نیازمند تغییر این نگاه است.

 در ادامه این کارکنان از وزیر محترم نفت درخواست نمودند، اگر مجموعه مقررات کارمندان صنعت نفت، مرجع نظام های اداری و جبران خدمات کارکنان هست، حق الناسی که در  فصل دوم مجموعه مقررات برای کارکنان قراردادی دیده شده است ادا شود.

 این کارکنان در پایان موارد زمین مانده از مطالبات خود را به صورت تیتر وار ارسال نمودند:

  1. اجرای کامل مصوبه دیماه 1400 موضوع فوق العاده مخصوص و تخصصی
  2. اصلاح فرمول پاداش بهره وری بر اساس پایه حقوق هر فرد
  3. اصلاح فرمول اضافه کاری مطابق تبصره 1 ماده 36 جهت کارکنانی که طبقه بندی مشاغل نشده اند.

نفت آنلاین: کارکنان قراردادی مدت موقت در دهه پایانی کارکرد خود هستند و حقوق حداقلی را  در 10 سال گذشته تحمل کردند و در این دولت اقدام مثبتی جهت مشابه سازی نظام جبران خدمات آنها صورت پذیرفت اما با تنگ نظری های بعضی از مسئولین باقی مانده از دولت قبل در منابع انسانی وزارت نفت، کام آنها به طور کامل شیرین نشد و انتظار است مدیران منابع انسانی نفت، زمانی را برای پایان بخشی به بلاتکلیفی 12 آنها اعلام نماید.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی